Kjøpsbetingelser for leilighets kjøp på Monte Carrera.
Vær OBS på at en i tillegg til kjøpesummen må betale omkostninger som f.eks, skatt ved eiendomskjøp på 6,5%
og kostnader til Notarius som utgjør 0,35% av kjøpesummen, pluss 70% av notarius kostnader til kommunens eiendoms registrerings kontor.

I tillegg kommer advokat kostnader på ca 2.500 €  ( i denne kostnaden så inngår det, alle kontrakter og bekreftelser og hjelp til å opprette NIE nr.,
bankkonto i Spansk bank med fast trekk på utgifter til strøm, vann og sameiekostnader m.m.)

For kjøp av leiligheter, så betales det 10% av kjøpesummen, ved underskrift av kjøpekontrakt. Restkjøpesummen inklusiv omkostninger betales ved overtagelse.

Ved kjøp av leilighet på Monte Carrera må en også kjøpe parkeringsplass og bod.

Det er obligatorisk for leilighetseierne på Monte Carrera og delta i sameiet. Kostnaden for dette er pr. mnd 215 € og for parkering 20 € og for bod 15 €.
Du finner mere info om dette her: https://www.montecarrera.info/. Sameiet har en god og ryddig økonomi der det legges ut en månedlig regnskaps rapporter.
For å få brukernavn og passord til den lukkede delen av sameiets internett sider  så kontakt Bjørn Nymoen på +47 922 06 770 eller på bnymoen@live.no.
Det samme gjelder også sameiets lukkede Facebook sider.

Husk at det er tryggere å bo i egen leilighet på vakre Monte Carrera, en å bo på hotell.

Har du spørsmål så vennligst ta kontakt med:

Bjørn Nymoen + 47 922 06 770 bnymoen@live.no